O NAS     SPRAWIEDLIWY HANDEL     KONTAKT
> Sprawiedliwy handel > Co to jest Sprawiedliwy handel?
                  Sprawiedliwy handel
                  - Co to jest Sprawiedliwy
                     Handel?
                  - Sprawiedliwy Handel
                     łączy
                  - Najważniejsze założenia
                  Produkty Fair Trade
                  Producenci
                  Certyfikacja
                  Linki
                  E-sklep
                  Sprzedaż dla firm


Co to jest Sprawiedliwy Handel?

„Sprawiedliwy Handel – "Fair Trade" – to partnerstwo handlowe, oparte na dialogu, transparentnych zasadach i wzajemnym respekcie, dążące do większej sprawiedliwości w handlu międzynarodowym. Jest on przyczynkiem do zrównoważonego rozwoju, oferuje lepsze warunki współpracy i zapewnia równe prawa uczestniczącym w nim producentom i pracownikom – szczególnie z krajów południowej części naszego globu.

Organizacje "Fair Trade" angażują się poprzez aktywność swoich członków i wszystkich potencjalnych klientów, we wspieranie współpracujących producentów, w budowanie świadomości konsumenckiej i budowanie kampanii na rzecz zmiany reguł i praktyk konwencjonalnego handlu"

SPRAWIEDLIWY HANDEL organizacyjnie nie zajmuje się handlem jako takim,
lecz udostępnia znaki jakości Sprawiedliwego Handlu. Takie oznaczenie na wielu artykułach spożywczych gwarantuje niezależną kontolę zachowywania standardów FAIRTRADE i ułatwia rozpoznawanie produktów Sprawiedliwego Handlu wśród pozostałych produktów handlu konwencjonalnego.
W 1997 roku 14 krajowych organizacji kontrolno-certyfikujących doszło do porozumienia celem koordynacji działań w zakresie wspólnego działania na rzecz rozwoju Sprawiedliwego Handlu. Z tego porozumienia zrodziła się: FLO (Fairtrade Labelling Organizations International), międzynarodowa organizacja z siedzibą w Bonn. W roku 2004 zostały storzone podstawowe założenia w zakresie ustalenia wymaganych standardów, certfikacji i kontroli produktów FAIRTRADE . FLO stworzyła standardy FAIRTRADE i wspiera producentów oraz organizacje współpracujące w procesie wnioskowania i przydzielania certyfikatów FAIRTRADE.

Organizacja certyfikująca FLO CERT GmbH daje gwarancję, że produkty oznakowane znakiem FAIRTRADE spełniają międzynarodowe standardy zarówno na etapie produkcji jak i w procesie handlowym. FLO-CERT jest organizacją odpowiedzialną za certyfikowanie organizacji producenckich, przedsiębiorstw i firm licencyjnych.
Ażeby uwiarygodnić wagę przydzielanych oznaczeń FAIRTRADE, organizacja certyfikująca FLO-CERT GmbH działa w ramach niezależnego, przejrzystego systemu, spełnającego wymogi najnowszej normy: DIN ISO 65. Norma ISO 65 jest obecnie akceptowana na całym świecie jako akredytowana norma dla organizacji certyfikujących.

W oparciu o powyższe założenia Sprawiedliwego Handlu w grudniu, 2001 roku przedstawiciele organizacji: FLO (Fair Labelling Organisation, www.fairtrade.net), IFAT (The International Fair Trade Association, www.ifat.org), NEWS! (Network of European Worldshops, www.worldshops.org) i EFTA (European Fair Trade Association, www.eftafairtrade.org) połączyli swoje siły!