O NAS     SPRAWIEDLIWY HANDEL     KONTAKT
> Sprawiedliwy Handel > Najważniejsze założenia
                  Sprawiedliwy handel
                  - Co to jest Sprawiedliwy
                     Handel?
                  - Sprawiedliwy Handel
                     łączy
                  - Najważniejsze
                     założenia

                  Produkty Fair Trade
                  Producenci
                  Certyfikacja
                  Linki
                  E-sklep


1. Definicja sprawiedliwego Handlu

"Sprawiedliwy Handel – Fair Trade – to partnerstwo handlowe, oparte na dialogu, przejrzystości i wzajemnym respekcie, dążące do większej sprawiedliwości w handlu międzynarodowym. To ruch przyczyniający się do zrównoważonego rozwoju, oferującego lepsze relacje handlowe, zapewniający pełnię praw współpracujących producentów i pracowników w szczególności z krajów półkuli południowej. Organizacje Sprawiedliwego Handlu angażują się aktywnie – również dzięki zaangażowaniu swoich klientów – we wspieranie współpracujących producentów, w budowanie świadomości i wszelkie kampanie na rzecz zmiany reguł i praktyk handlu konwencjonalnego."