O NAS     SPRAWIEDLIWY HANDEL     KONTAKT
> Sprawiedliwy Handel > Najważniejsze założenia
                  Sprawiedliwy handel
                  - Co to jest Sprawiedliwy
                     Handel?
                  - Sprawiedliwy Handel
                     łączy
                  - Najważniejsze
                     założenia

                  Produkty Fair Trade
                  Producenci
                  Certyfikacja
                  Linki
                  E-sklep


2. Cele sprawiedliwego Handlu

Sprawiedliwy Handel dąży do sprawiedliwego podziału zysków w ramach światowej produkcji i handlu. Zwiększając sprzedaż produktów w ramach tej działalności powinien przyczyniać się do polepszania warunków pracy i życia współpracujących producentów i pracowników, szczególnie z zapóźnionych gospodarczo regionów półkuli południowej.

Sprawiedliwy handel ma za zadanie przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju, co oznacza, że sprawiedliwość socjalna, rozwój gospodarczy, ochrona środowiska idą w parze z różnorodnością kulturową. Ustalone standardy socjalne i środowiskowe stoją w zgodzie z prawami poszczególnych państw i konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) a gdzie to tylko możliwe, wyprzedzają je. Wielka różnorodność organizacji producenckich powoduje, że Sprawiedliwy Handel musi wkalkulować w swoje działania również pomoc w zakresie w obiegu i dostępu do informacji swoim partnerom. Idea Sprawiedliwego Handlu jest elementem spajającym tą sieć.

Dzięki udziałowi w tych strukturach producenci mają uproszczony dostęp do rynku i większą wiedzę odnośnie zasad handlu międzynarodowego. Sprawiedliwy Handel jest oparty na wspólnym oddziaływaniu i wspólnej odpowiedzialności wszystkich uczestników tego łańcucha. Żeby tą świadomość pogłębiać, należy stale dbać o systematyczne propagowanie wiedzy na ten temat. Świadomy udział w tym ruchu wszystkich potencjalnych klientów jest bezcenny z punktu widzenia jego założeń.