O NAS     SPRAWIEDLIWY HANDEL     KONTAKT
> Sprawiedliwy Handel > Najważniejsze założenia
                  Sprawiedliwy handel
                  - Co to jest Sprawiedliwy
                     Handel?
                  - Sprawiedliwy Handel
                     łączy
                  - Najważniejsze
                     założenia

                  Produkty Fair Trade
                  Producenci
                  Certyfikacja
                  Linki
                  E-sklep


4. Ceny

Producenci otrzymują zapłatę, która pokrywa wszystkie koszty wytworzenia. Ustalone według zasad: FAIRTRADE średnie ceny nabycia są ważne tam, gdzie funkcjonują jako te obowiązujące. W innym wypadku wysokość zapłaty jest ustalana indywidualnie pomiędzy organizacjami producenckimi i importerami.
Decyzja - jak wiele innych w Sprawiedliwym Handlu – o zastosowaniu dodatkowych premii Fairtrade czy Bio-premii jest sprawą samego producenta. W przypadku cen produktów uzależnionych o wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na plantacjach np. herbaty poziom cen ustala się z przedstawicielstwem zarządzających plantacją i pracowników. To zapewnia wypracowanie wspólnego optymalnego porozumienia.
W przypadku wystąpienia takiej potrzeby istnieje gwarancja zaliczkowego finansowania produkcji albo dogodnego dla producenta kredytowania.
Polityka cenowa wobec producentów jest przejrzysta. Sprawiedliwa zapłata zapewnia wytwórcom właściwą egzystencję i perspektywy życiowe.