O NAS     SPRAWIEDLIWY HANDEL     KONTAKT
> Sprawiedliwy Handel > Najważniejsze założenia
                  Sprawiedliwy handel
                  - Co to jest Sprawiedliwy
                     Handel?
                  - Sprawiedliwy Handel
                     łączy
                  - Najważniejsze
                     założenia

                  Produkty Fair Trade
                  Producenci
                  Certyfikacja
                  Linki
                  E-sklep


5. Warunki pracy i wynagrodzenie

W przedsiębiorstwach zatrudniających pracowników podstawowe warunki socjalne i zdrowotne są ustalane w zgodzie z wewnętrznymi przepisami danego państwa i konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy. Prawo do wolnego zrzeszania się, grupowych negocjacji warunków pracy, rzetelnego wynagrodzenia, zakaz pracy przymusowej i wykorzystywania do pracy dzieci – to podstawowe pryncypia
Przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników najemnych powinny płacić wynagrodzenia, które są zgodne z miejscowymi przepisami i są wynikiem ustaleń zbiorowych. To ma zdecydowany wpływ na zapewnienie właściwej egzystencji i jakości życia pracowników. Właściwy czas pracy nie może być przekraczany a miejsca pracy powinny zapewniać bezpieczeństwo (np. odzież ochronna, ochrona przed szkodliwymi warunkami pracy, właściwe oświetlenie czy odpowiednie wietrzenie). Zbiorowe porozumienia winny zapewniać zakaz dyskryminacji z powodu pochodzenia, koloru skóry czy wyznawanej religii. Tu zasady Sprawiedliwego Handlu winny być wyraźnym przykładem do naśladowania.