O NAS     SPRAWIEDLIWY HANDEL     KONTAKT
> Sprawiedliwy Handel > Najważniejsze założenia
                  Sprawiedliwy handel
                  - Co to jest Sprawiedliwy
                     Handel?
                  - Sprawiedliwy Handel
                     łączy
                  - Najważniejsze
                     założenia

                  Produkty Fair Trade
                  Producenci
                  Certyfikacja
                  Linki
                  E-sklep


6. Produkty

Produkty Sprawiedliwego Handlu są wytwarzane w zgodzie z wymogami socjalnymi i zasadami ochrony środowiska.
Jakość produktów odpowiada potrzebom rynków, na których produkty te są sprzedawane. Konieczność zapewnienia odpowiednich standardów przynosi producentom wiedzę o rynku i handlu, która jest nieoceniona dla ich dalszego rozwoju.
Pożądane jest - tam gdzie to możliwe - przestawienie się na produkcję opartą o poszanowanie środowiska. Docelowo oznacza to potrzebę spełniania kryteriów międzynarodowej organizacji: IFOAM odnośnie np. biologicznie kontrolowanych upraw.