O NAS     SPRAWIEDLIWY HANDEL     KONTAKT
> Sprawiedliwy Handel > Najważniejsze założenia
                  Sprawiedliwy handel
                  - Co to jest Sprawiedliwy
                     Handel?
                  - Sprawiedliwy Handel
                     łączy
                  - Najważniejsze
                     założenia

                  Produkty Fair Trade
                  Producenci
                  Certyfikacja
                  Linki
                  E-sklep


7. Kontrola i informacja

W Sprawiedliwym Handlu spełnianie założonych kryteriów w ramach istniejącego łańcucha handlowego jest stale nadzorowane. Służą temu różne instrumenty wewnętrzne i zewnętrzne. Kontrola założonych kryteriów przez organizacje zewnętrzne jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem i mieści się w ramach głównych założeń Sprawiedliwego Handlu. Ta procedura funkcjonuje obecnie tylko w przypadku wybranych produktów. To obliguje organizacje importowe do odpowiedzialności odnośnie przestrzegania założonych kryteriów i zapewnienia odpowiedniej jakości produktów.

W Sprawiedliwym Handlu prowadzi się otwartą politykę informacyjną odnośnie współpracujących producentów, dostawców surowca, pochodzenia produktów, procesów produkcji, grup zarządzających, finansów i rozwoju partnerstwa handlowego. Ta polityka otwartości dotyczy zarówno współpracujących producentów jak i klientów.
Konsekwentne działania w zakresie informacji i uświadamiania są ważnym elementem wspierającym Sprawiedliwy Handel i pogłębiają odpowiedzialność konsumencką.
Stała wymiana dokumentacji między organizacjami importowymi i producenckimi na półkuli południowej przyczynia się do dalszego rozwoju idei Sprawiedliwego Handlu